socialhut logo

Om oss

Social Hut AS er et CRM/markedsføringssystem. Vi samler inn og bruker personopplysninger for å tilpasse markedsføring.

Vi samler inn følgende personopplysninger fra besøkende på nettsiden vår:

 • Navn
 • E-postadresse
 • IP-adresse
 • Informasjon om besøk på nettsiden, for eksempel hvilke sider som er besøkt og hvilke handlinger som er utført

Hvordan vi bruker personopplysningene

Vi bruker personopplysningene til følgende formål:

 • Å levere tjenester og produkter
 • Å kommunisere med besøkende
 • Å forbedre nettsiden vår
 • Å tilpasse markedsføring

Hvordan vi deler personopplysningene

Vi deler personopplysninger med følgende tredjeparter:

 • Leverandører av tjenester og produkter
 • Analyseleverandører
 • Markedsføringsleverandører

Besøkendes rettigheter

Besøkende har følgende rettigheter:

 • Tilgang til personopplysninger
 • Retting av personopplysninger
 • Sletting av personopplysninger
 • Begrensning av behandling av personopplysninger
 • Portabilitet av personopplysninger
 • Innvendinger mot behandling av personopplysninger

Hvordan besøkende kan kontakte oss

Besøkende kan kontakte oss for å utøve sine rettigheter eller for å få mer informasjon om vår behandling av personopplysninger.

Endringer i privacy policy

Vi kan endre denne privacy policy fra tid til annen. Den nyeste versjonen vil alltid være tilgjengelig på nettsiden vår.